Hu Jintao: la Cina realizzerà le varie misure di assistenza stabilite nel summit di Beijing del Forum di cooperazione Cina-Africa

Hu Jintao: la Cina realizzerà le varie misure di assistenza stabilite nel summit di Beijing del Forum di cooperazione Cina-Africa